MS8368 – дозатор смесител до 9 продукта с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 

  • До 9 продукта
  • До 99 рецепти
  • Aвтоматична корекция на тарата
  • Aвтоматична корекция на опашката
  • Автоматично управление на процеса 
  • Архивиране на дозираните рецепти
  • Комуникация MODBUS RTU по изолиран RS485

Описание

 

MS8368 v1.51 r2015-10-10 BG

Контролерът MS8368 е предназначен за индикация и контрол при процеса на дозиране и смесване на различни материали (продукти), по тегловия метод. Има възможност за избор до 9 материала (продукта) за смесване и до 99 различни варианти за рецепти (формули). Входният сигнал се формира от тензометричнен сензор, който е захранен от уреда.

Уредът има автоматичен и ръчен режим на работа, като разполага с 9 дискретни изхода за управление на девет силоза (S 1-9) и четири независими управляващи изхода, предназначени съответно за процес, скорост, темпо и аларма. На потребителя се дава възможност за избор на предназначение на изход S9 (силоз 9): за работа като останалите силози или за изсипване на контейнер (смесител). Контролерът разполага с програмируеми параметри за автоматична тара, автоматична корекция на опашката, максимално допустим