MS8308 – Микропроцесорeн четириканален теглодозатор


 

  • Вградена процедура за калибровка
  • 6 комплекта запомнени параметри за дозиране на различни материали
  • Автоматично адаптиране на падащия стълб
  • Два режима на автоматично тариране
  • Буквено-цифров дисплей

 

Описание

MS8308W4P_v1_1 user_BG

Микропроцесорният четириканален дозатор на материали MS8308 е предназначен за дозиране на насипни материали чрез управление на вибротранспортьори и съвместна работа с пакетиращ контролер. Дозаторът има възможност за запаметяване на шест комплекта параметри за различни материали за дозиране, като текущият комплект се избира програмно. MS8308 поддържа автоматично адаптиране към падащия стълб и два режима на автоматично тариране.