Microsyst Products Competence in measurement Продукти Microsyst Competence in measurement Контакти

Our Activity

Featured Products

Latest Projects

ЗА НАС

Основна цел на МИКРОСИСТ е постигане висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти и непрекъснато развитие и усъвършенстване на всички произвеждани от нас продукти. Стремим се да извършваме качествено всяка наша дейност. Гаранции за постигане на високо качество на продуктите и извършваните дейности са квалификацията и професионализмът, високо чувство на отговорност, спазване на поетите ангажименти. Разчитаме на натрупания опит и утвърдените традиции, но сме отговорни и за прилагане на новостите в оборудването, технологиите и маркетинга.

Какво правим?

 Основните дейности на МИКРОСИСТ са:

  • Производство на технически средства за автоматизация на технологични процеси
  • Калибриране съгласно EN ISO/IEC 17025 на средства за измерване от Акредитирана Лаборатория за Калибриране
  • Инженеринг на Системи за автоматизация и мониторинг на технологични процеси

Микросист произвежда сензори и сонди, трансмитери и преобразуватели, специализирани и универсални контролери, както и много други технически средства за измерване и управление на температура, налягане, влажност, ниво, тегло, разход и други технологични и електрични величини .

Нашите уреди се използват в много различни сфери на промишленоста.

МИКРОСИСТ има внедрена и сертифицирана система за управление на качестовото EN ISO 9001:2015.