Microsyst Competence in measurement Професионални продукти Онлайн Магазин Лаборатория за Калибриране Microsyst Competence in measurement Онлайн Магазин Професионални продукти Лаборатория за Калибриране

Our Activity

Featured Products

Latest Projects

ЗА НАС

Основна цел на МИКРОСИСТ е постигане висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти и непрекъснато развитие и усъвършенстване на всички произвеждани от нас продукти. Стремим се да извършваме качествено всяка наша дейност. Гаранции за постигане на високо качество на продуктите и извършваните дейности са квалификацията и професионализмът, високо чувство на отговорност, спазване на поетите ангажименти. Разчитаме на натрупания опит и утвърдените традиции, но сме отговорни и за прилагане на новостите в оборудването, технологиите и маркетинга.

Какво правим?

 Основните дейности на МИКРОСИСТ са:

  • Производство на технически средства за автоматизация на технологични процеси
  • Калибриране съгласно EN ISO/IEC 17025 на средства за измерване от Акредитирана Лаборатория за Калибриране
  • Инженеринг на Системи за автоматизация и мониторинг на технологични процеси

Микросист произвежда сензори и сонди, трансмитери и преобразуватели, специализирани и универсални контролери, както и много други технически средства за измерване и управление на температура, налягане, влажност, ниво, тегло, разход и други технологични и електрични величини .

Нашите уреди се използват в много различни сфери на промишленоста.

МИКРОСИСТ има внедрена и сертифицирана система за управление на качестовото EN ISO 9001:2015.