MS8130 – PID и ON/OFF контролер

 

  • Закони на управление P, PI, PID, 2- и 3- позиционни
  • Функция самонастройка на параметрите
  • Безударно превключване между автоматичен и ръчен режим
  • Енергонезависима памет
  • Малки габаритни размери 76х35х62mm

 

Описание

 

MS8120A-B-DIN_MS8130_r2021-03-24 BG
 MS8120A-B-DIN_MS8130_r2021-03-24 EN

 

Компактните микропроцесорни ПИД контролери на МИКРОСИСТ, от серията MS8130 са предназначени за измерване и регулиране на различни технологични величини. Те могат да реализират П, ПИ или ПИД закон на управление (избира се програмно), като е предвидена възможност за ограничаване на интегралната съставка. Вградени са също 2- и 3-позиционен режими. Изходите се управляват чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ) , има възможност за задаване на различни времена за формиране на “положителен” (K1) и “отрицателен” (K2) изход.

Всички данни се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. след възстановяване на захранващото напрежение, той влиза в същия режим на управление, в който е бил преди неговото отпадане ( в този случай интегралната съставка се нулира) .

Осигурено е безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на процесната променлива (Pv), заданието (SP) и изхода (Out). Посредством функцията Autotuning (самонастройка) лесно се настройват параметрите за П, ПИ или ПИД режим.