MS8307 – Двуканален теглодозатор

 

  • Вградена процедура за калибровка
  • 10 комплекта запомнени параметри за дозиране на различни материали
  • Автоматично адаптиране на падащия стълб
  • Ръчно или автоматично тариране преди всяко дозиране
  • Буквено-цифров дисплей

Описание

 

MS8307A_v2.1_2019-01-23_BG

 

Микропроцесорният дозатор на материали MS8307 управлява два зависими канала с общ старт и е предназначен за дозиране на материали чрез управление на вибротранспортьори или транспортни ленти и съвместна работа с пакетиращ контролер . Двата канала са зависими. Дозаторът има възможност за запаметяване на десет комплекта параметри за различни материали за дозиране, като текущия комплект се избира програмно. MS8307 поддържа автоматично адаптиране на падащия стълб и ръчно или автоматично тариране преди всяко дозиране.