MS8109 – Контролер с таймер

 

  • Едновременно наблюдение на температура и време на процеса
  • Висока точност на регулиране
  • Автоматично запускане на таймера при достигане на зададена температура
  • Ниска цена

Описание

 

MS8109TU_r2018-03-26_BG
MS8109TU_r2018-03-26_EN

 

Контролерът MS8109TU на “Микросист” е организиран като температурен контролер и таймер, работещи независимо или с взаимовръзка между тях. Управлението на температурата е позиционно или пропорционално. Таймерът работи във формат минути или секунди, според една от шестте режимни схеми.
Контролерът се използва в пещи за хлебопроизводството, консервната промишленост и др.