MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 

  • Едновременно управление на две технологични величини
  • Програмируем закон на управление – On/Off и P, независим за двата канала 
  • Избор на два комплекта задания
  • Трети изход за таймер или аларма – поребителски избираем
  • Опростено обслужване
  • Ниска цена

Описание

 

 MS8112_2016-06-10_BG
MS8112_2016-06-10 EN

 

Моделът MS8112 на МИКРОСИСТ е предназначен за контрол на две технологични величини едновременно, например температура и температура, температура и влажност и др.

Двата канала на двуканалния контролер MS8112 работят независимо един от друг.

MS8112 има възможност за вграден (независим) таймер, с избираеми от потребителя режими на работа. Уредът е снабден и с втори цифров вход за избор на две задания за двата канала (SP1/SP2).

MS8112 има три дискретни изхода – два управляващи, съответно за канал 1 и 2, и алармен или управляван от вградения таймерен блок. Регулаторът може да реализира позиционен или пропорционален закон на управление (избира се програмно). Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ). Параметрите зона на пропорционалност, хистерезис, алармени нива и други са потребителски настройваеми.