MS8369 – Kонтролер за дозиране на течности с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 

 • Автоматичен и ръчен режим на работа

 • 100 програми с предварително зададени количества и температури

 • Програмируеми параметри за автоматична адаптация, темпериране и др.

 • Офсет по количество – възможност за компенсиране на остатъчното количество в тръбопровода

 • Режим на дозиране с байпасиране и без байпасиране

 • Едновременно наблюдение на: количеството течност, измерената вътрешната или външната температура, както и зададената температура (номер на програма)

 • Изолиран сериен интерфейс RS485 – MODBUS RTU
 • Универсално захранване 90 250 V
 • Архивиране процеса на дозиране в енергонезависима памет

 • Втори сензор за температура (опция)

Описание

 

MS8369 v1_2 r2017-04-19_BG

MS 8369 е дозатор на количество вода (течност) с определена температура. Контролерът измерва температурата и разхода на водата, като регулира дозирането на топла и студена вода.

На разположение са автоматичен и ръчен режим на работа, като се позволява управлението на процеса по четири режимни схеми. Предвидена е възможността на режим за дозиране с байпасиране и без байпасиране. Регулаторът разполага със сто програми за автоматичен и ръчен режим работата, за задаване на количество и температура. В тях са включени и две програми с различен принцип на действие, първата се отличава със задаване процент от общото количество, а втората отчита нарастващото количество, а не остатъка до края. С параметрите за автоматична адаптация и темпериране, допълнително се увеличава прецизността при процеса на смесването. Устройството има възможност и за офсет по количество, с което може да се компенсира остатъчното количество в тръбопровода.

Контролерът разполага с три LЕD дисплея за наблюдение на процеса, индикиращи: количеството течност, измерената вътрешната или външната температура, както и зададената температура (номер на програма). Възможна е и комуникация с компютър, чрез галванично изолиран сериен интерфейс RS485. Друго предимство е възможността за архивиране на процеса във вградената памет на устройството или към паметта на компютър

Моделът има два аналогови входа за температура вътрешен и външен (независим за управлението), един дискретен броячен вход за натрупано количество и вход за обратна връзка. Дискретни изходи Doze, By Pass, Motor (+) и Motor (-), предназначени за управление процеса на дозиране и алармен изход Alarm. Един аналогов препредаващ или управляващ галванично изолиран токов или напреженов изход.

Дозаторът намира широко приложение в:

 • хранително-вкусовата промишленост

 • консервната промишленост

 • различни области на индустрията и др.