MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 

  • Едновременно управление на две технологични величини
  • Програмируем закон на управление – On/Off и P, независим за двата канала   
  • Трети изход за таймер или аларма – потребителски настройваем
  • Дисплей: 2x4 цифри LED
  • Опростено обслужване
  • Ниска цена

Описание

 

MS8111PWM3S_2018-11-02_BG
MS8111PWM3S_2018-11-02_EN

 

Моделът MS8111PWM3S на МИКРОСИСТ е предназначен за контрол на две технологични величини едновременно, например температура и температура, температура и влажност и др.

Двата канала на двуканалния контролер MS8111PWM3S работят независимо един от друг.

MS8111PWM3S има възможност за вграден (независим) таймер, с избираеми от потребителя режими на работа.

MS8111PWM3S има три дискретни изхода – два управляващи, съответно за канал 1 и 2, и алармен или управляван от вградения таймерен блок, както и два аналогови управляващи изхода. Регулаторът може да реализира позиционен или пропорционален закон на управление (избира се програмно). Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ). Параметрите зона на пропорционалност, хистерезис, алармени нива и други са потребителски настройваеми.