MS8121 – Двуканален PID контролер

 

 

  • Едновременно управление на две технологични величини
  • PID закон на управление – независим за двата канала
  • Избор на два комплекта задания
  • Опростено обслужване
  • Ниска цена

 

Описание

 

MS8121 v1.1 r2014-12-10 BG

 

Моделът MS8121 на МИКРОСИСТ е предназначен за контрол на две технологични величини

Двата канала на двуканалния контролер MS8121 работят независимо един от друг.

MS8121 има четири дискретни изхода – два управляващи и два алармени, съответно за канал 1 и 2. Изходите се управляват чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ). Параметрите са потребителски настройваеми.