MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 

  • Регулира температурата на две групи от по 3 нагревателни елемента
  • Програмируем таймер
  • Енергоспестяващо управление
  • Дисплей: 2×4 цифри LED

Описание

 

MS8111PWM3F_2017-03-10_BG
 MS8111PWM3F_2017-03-10_EN

Микропроцесорният двуканален термоконтролер MS8111-3F, е предназначен за управление едновременно на два температурни канала, използвайки пропорционално регулиране. Всеки канал има по три изхода за управление на консуматори (нагревателни елементи), включени към отделни фази на захранващата мрежа, като за всеки изход е въведен параметър “коефициент на мощността”. Това позволява чрез контролера да се регулира мощността на реотаните в три зони (отпред, в средата, отзад) на горната и долната група нагревателни елементи на пекарната камера.

С възможностите за създаване на зони с различна температура в обема на пещта в зависимост от конструктивните особености и изискванията на технологичния процес се постига създаване на еднородно температурно поле и равномерно изпичане на продукта.

В регулатора е вграден таймер, който след стартиране и изтичане на зададеното време активира релеен изход, задействащ подходяща сигнализация за край на процеса.

MS8111-3F намира приложение в електрически модулни, етажни, подови пещи предназначени за изпичане на хляб, хлебни и сладкарски изделия.