MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 

  • До 99 канала
  • Независими алармени граници на всеки канал
  • Индициране на възникнала алармена ситуация
  • Комуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол
  • Минимално окабеляване – магистрална трипроводна шина до сензорите
  • Енергонезависима памет

Описание

 

MS8127 r2024-06-06 BG
MS8127 r2014-12-14 EN

 

MS8127 е многоканален индикатор, предназначен да следи и индицира температурата измерена от до 99 датчика тип DS18S20 или DS18B20 , които може да се свържат директно с уреда чрез обща трипроводна линия и/или през разширителни платки (до 6 на брой) посредством 6-проводен кабел. Програмно се задават долна и горна алармени граници на всеки от каналите, като се формира алармен изход, когато някой от датчиците измери температура извън зададения му прозорец. В режим на аларма на левия дисплей се вижда температурата, а на десния № на канала, предизвикал алармата. Ако алармиращите канали са повече от един, то те се индицират последователно през половин секунда. Измерванията са достъпни чрез RS485 MODBUS RTU протокол. Датчиците се свързват в обща трипроводна магистрала, изпълнена от подходящ неекраниран кабел с ниска себестойност.

 Многоканалният индикатор MS8127 е подходящ за многоточково следене на температура в силози, складови помещения и други. Контролерът е самообучаващ се и елементарен за инсталация и сервиз.