MS8120 – PID и ON/OFF контролер

 

  • Закони на управление P, PI, PID, 2- и 3-позиционни
  • Функция самонастройка на параметрите
  • Безударно превключване между автоматичен и ръчен режим
  • Енергонезависима памет
  • Минимални габаритни размери – 48×48 mm
  • Комуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол

Описание

 

MS8120A-B-DIN_MS8130_r2021-03-24 BG
 MS8120A-B-DIN_MS8130_r2021-03-24 EN

 

Компактните микропроцесорни ПИД контролери на МИКРОСИСТ, от сериятаMS8120 са предназначени за измерване и регулиране на различни технологични величини. Те могат да реализират П, ПИ, ПД или ПИД закон на управление (избира се програмно), като е предвидена възможност за ограничаване на интегралната съставка. Вградени са също 2 и 3-позиционен режими. Изходите се управляват чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ) , има възможност за задаване на различни времена за формиране на “положителен” (K1) и “отрицателен” (K2) изход.

Всички данни се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. след възстановяване на захранващото напрежение, той влиза в същия режим на управление, в който е бил преди неговото отпадане ( в този случай интегралната съставка се нулира) .

Осигурено е безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на процесната променлива (Pv), заданието (SP) и изхода (Out). Посредством функцията Autotuning (самонастройка) лесно се настройват параметрите за П, ПИ или ПИД режим.

Устройството комуникира по MODBUS RTU протокол, RS485 линия, което позволява дистанционно да се наблюдават процесите и да се задават различни параметри и режими на до 32 свързани контролера (без повторител).