MS8126 – PID контролер с универсален вход

 

 • Универсален вход – потребителски избираем
 • Точност на измерване – 0.01% от обхвата
 • Два галванично изолирани аналогови изходи – препредаващи или управляващи – потребителски избираеми и настройваеми
 • Потребителски избираем закон за управление PID
 • Функция самонастройка на параметрите
 • Автоматичен и ръчен режим с безударно превключване
 • Програмируем цифров филтър на входа, изхода и дисплея
 • Универсално захранване
 • Изолиран интерфейс RS485 – MODBUS RTU
 • Два 4-разрядни LED дисплея
 • 5 вида корпуси

Описание

 

MS8126 v1_5 r2019-01-15-BG
MS8126 v1_5 r2019-01-15-EN

 

MS8126 на МИКРОСИСТ е микропроцесорен контролер, предназначен за измерване и регулиране на различни технологични величини. Той е с универсален вход за най – често срещаните термосъпротивления, термодвойки и линейни сигнали. Контролерът има възможност за четири-, три- или двупроводна схема на свързване на термосъпротивлението. Няма необходимост от външен делител за напреженов вход в целия обхват. MS8126 има два изолирани аналогови изхода и три дискретни изхода, с които могат да се реализират различни закони за управление – P, PI или PID (избират се програмно), 2- или 3-позиционен режим. Изходите се управляват чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ), има възможност за задаване на различни времена за формиране на „положителен“ (К1) и „отрицателен“ (К2) изход. Входният сигнал, аналоговите изходи и интерфейса RS485 са изолирани един от друг и от захранването.

Всички данни се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. след отпадане на захранващото напрежение, той влиза в същия режим на управление, в който е бил преди неговото отпадане.

Осигурено е безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на процесната променлива (Pv), заданието (SP) и изхода (Out). Посредством функция Autotuning (самонастройка) лесно се настройват параметрите за П, ПИ или ПИД режим.

Устройството поддържа RS485, MODBUS RTU протокол.