MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 

 • Висока точност на измерване – 0.01%. Температурна стабилност – дрейф < 10 ppm/°C
 • Универсален вход с 31 вида сензори, 6 от които настройваеми от клиента.
 • Универсално захранващо напрежение 90 ÷ 250 VAC
 • Трицветен барграф – 7 зони, които потребителя свободно конфигурира като нива и цвят – зелен, червен или оранжев.
 • 5 броя дискретни изходи, които се управляват с отделни задания
 • Едновременно изведени галванично изолирани напреженов и токов изходи
 • Едновременно изведени активен и пасивен токов изход
 • Галванично изолиран комуникационен порт – RS485 MODBUS RTU
 • Прецизна температурна корекция на студения край на термодвойки – Pt100, Cl. B
 • Програмируем експоненциален нискочестотен филтър
 • Програмируем филтър за случайни пикове в измервателната верига
 • Дълбок филтър за режекция на шумове от захранващата мрежа NMRR 80dB при 50Hz или NMRR 65dB за приложение при 50/60Hz – универсално захранване.

Описание

 

MS6026 & MS6126 v2_2 r2015-03-20 BG
MS6026 & MS6126 v2_2 r2015-03-20 EN

 

 Уредът намира приложение като :

 • Степенен ON/OFF регулатор – до 4 степени и един алармен изход
 • Процес Индикатор с барграф и пет дискретни изхода
 • Преобразувател на технологична величина в унифициран аналогов сигнал или предаването и по сериен MODBUS RTU протокол.