MS8104 – степенен контролер

 

  • Четири задания плюс долна и горна аларма
  • 5 изхода – 4 управляващи и един алармен
  • Аналогов препредаващ изход
  •  Потребителски настройваем обхват на дисплея

 

Описание

 

MS8104 v2.1 r2015-03-16 BG
MS8104 v2.1 r2015-03-16 EN

 

Моделът MS8104 на МИКРОСИСТ е програмируем степенен контролер предназначен за измерване, индициране и четиристепенно регулиране на различни параметри на технологичните процеси. Степенното управление позволява разделно във времето да се включват и изключват мощни консуматори с цел предпазване на електрическата мрежа от ударни натоварвания.

Параметрите хистерезис, алармени нива и други са потребителски настройваеми.

MS8104 намира приложение при управление на температура в пещи и фурни при хлебопроизводството, грънчарството, леярни.