MS8103 – ON/OFF и P контролер

 

  • Потребителско програмиране
  • Трипозиционен регулатор с отделни задания за управление на цифровите изходи
  • Два аналогови изхода
  • Изведено захранване за трансмитер
  • Галванично изолирани изходи

Описание

 

MS8103_2016-08-11_BG

Микропроцесорният регулатор MS8103 е предназначен за измерване, индициране и/или регулиране по 3 позиционен или пропорционален закон на различни параметри на технологичните процеси.

Предлага се в два корпуса за панелен монтаж – хоризонтален и вертикален.

Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ).