MS8106 – PID и ON/OFF контролер

 

  • Закони на управление P, PI, PID, 2 и 3-позиционни
  • Функция самонастройка на параметрите 
  • Безударно превключване между автоматичен и ръчен режим
  • Енергонезависима памет
  • Комуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол

 

Описание

 

MS8106 v1_43_2018-05-23_BG
MS8106 v1_43_2018-05-23_EN
MS8106 v1_43_2018-05-23_RU

 

Mикропроцесорният ПИД контролер MS8106 на МИКРОСИСТ e предназначен за измерване и регулиране на различни технологични величини. Той може да реализира On/Off, P, PI или PID закон на управление (избира се програмно), като е предвидена възможност за ограничаване на интегралната съставка. Вградени са също 2 и 3-позиционен режими. Изходите се управляват чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ), има възможност за задаване на различни времена за формиране на “положителен” (K1) и “отрицателен” (K2) изход.
Всички данни се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. след възстановяване на захранващото напрежение, той влиза в същия режим на управление, в който е бил преди неговото отпадане (интегралната съставка се нулира в този случай).

Контролерът MS8106 дава възможност за избор на 4 комплекта задания и параметри за регулиране, които се избират чрез външни входове.
Осигурено е безударно превключване между автоматичен и ръчен режим, директно наблюдение на процесната променлива (Pv), заданието (SP) и изхода (Out). Посредством функцията Autotuning (самонастройка) лесно се настройват параметрите за П, ПИ или ПИД режим.

Устройството комуникира по MODBUS RTU протокол, RS485 линия, което позволява дистанционно да се наблюдават процесите и да се задават различни параметри и режими на до 32 свързани контролера (без повторител).