MS8133 – Индикатор с барграф

 

  • Барграф и цифрова индикация на измерените величини
  • Настройка на динамиката на показанията на барграфа
  • Малки габаритни размери

 

Описание

Компактните микропроцесорни индикатори MS8133 на МИКРОСИСТ са предназначени за измерване и визуализация на различни технологични величини, преобразувани в линеен аналогов сигнал. Посредством параметрите на уреда може да се настрои необходимата динамика на показанията за светодиодната стълбица и цифровия дисплей разположени на лицевия панел.