MS8103 ASP – ON/OFF и P контролер с външно задание

 

  • Закон за управление: ON/OFF или P
  • Регулиране на изход К1 по задание външно за уреда
  • Опция: 2 броя аналогови изходи
  • Лесна поддръжка

Описание

 

MS8103ASP_2019-01-22_BG

Микропроцесорният контролер MS8103ASP на МИКРОСИСТ е предназначен да измерва и регулира, по 3 позиционен или пропорционален закон (с ШИМ изход), различни параметри на технологичните процеси. Уредът регулира изход К1 по задание, външно за уреда, подадено като линейна аналогова величина, като има възможност за калибриране на тази величина.
Контролерът има опция препредаващи аналогови изходи.
Предлага се в два корпуса за панелен монтаж – хоризонтален и вертикален.