MS8116 – профилен контролер

 

  • 6 програми с по 15 възможни задавани точки
  • Аналогов управляващ или препредаващ изход
  • Енергонезависима памет

Описание

 

MS8116 v1.08_2020-11-19_BG

MS8116 v107_2016-10-30_BG

MS8116 v1.08_2020-11-19 EN

MS8116 v107_2016-10-30_EN

 

Микропроцесорният ON/OFF и P профилен контролер на МИКРОСИСТ MS8116 е предназначен за управление на процеси, изискващи регулиране на технологичната величина в различни граници за различни периоди от време.
Контролерът може да работи в режим на обикновен ON/OFF или P регулатор и в режим на изпълнение на зададена програма. Броят на програмите е 6, всяка с по 15 възможни задавани точки.
Всички данни се съхраняват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. при отпадане на захранването по време на работа, след неговото възстановявяне контролерът влиза в същия режим и стъпка на управление, в който е бил преди отпадане на захранването. 

Управляващите изходи на MS8116 работят с логика включен/изключен (On/Off) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ).

Контролерите от тази серия намират приложение за управление на пещи за декоративна и медицинска керамика.