MS8304 – многофункционален таймер

 

  • Три режима на работа – моновибратор и два мултивибраторни
  • Нискодящо или възходящо броене
  • Шест формата на времето в секунди, минути и часове
  • Астрономически формат на времето или с десети
  • Запаметяване на показанията при отпадане на захранването
  • Галванично изолирани входове, изходи и захранване
  • Хоризонтално или вертикално изпълнение

MS8304 представлява таймерен блок, управляващ два изхода с три режима на работа – един моновибраторен, и два мултивибраторни. Може да бъде програмирано времезакъснение за сработване след подаване на стартов сигнал. Формата на показанията на таймера се избира от потребителя и се реализира в шест режима – 99.99 секунди, 999.9 секунди, 9999 секунди, 9999 минути, 99.59 минути и секунди, 99.59 часове и минути. Стартирането става от външен вход. Предвиден е вход RESET за спиране на устройството.

 

Описание

 

MS 8304_2016-11-22 BG

 

MS8304 представлява таймерен блок, управляващ два изхода с три режима на работа – един моновибраторен, и два мултивибраторни. Може да бъде програмирано времезакъснение за сработване след подаване на стартов сигнал. Формата на показанията на таймера се избира от потребителя и се реализира в шест режима – 99.99 секунди, 999.9 секунди, 9999 секунди, 9999 минути, 99.59 минути и секунди, 99.59 часове и минути. Стартирането става от външен вход. Предвиден е вход RESET за спиране на устройството.