MS8212 – специализиран брояч

 

При подаване на входен импулс на броячния вход, уреда увеличава натрупаната стойност с единица. Брояча има два режима на работа и режим програмиране. И при двата режима на работа, броячът запомня натрупаната стойност и състоянието на изходите си при отпадане на захранването. При следващо подаване на захранването, уредът възстановява изходите и започва да брои от последната запомнена стойност.

Примерно приложение:

За разпределяне на продукция  в две направления на края на производствена линия. Докъто единия кашон се пълни, другия вече готов за обработване. При определен брой преди крайната бройка, брояча сигнализира за предстоящо превключване на направлението. 

Описание

 

MS8212 v3.1_2019-01-17 BG

При подаване на входен импулс на броячния вход, броячът увеличава натрупаната стойност с единица. Брояча има два режима на работа и режим програмиране. Режимите на работа се избират от потребителя посредством параметър CAP (РЕЖИМ НА РАБОТА).

РЕЖИМ 1

В този режим има само едно задание за брой импулси SP2 определящо състоянието на изход К1. С достигането на зададения брой импулси SP2, изход К1 сменя своето състояние (от включено в изключено и обратно) или се генерира импулс с определена продължителност (виж режим „ПРОГРАМИРАНЕ„), броячът се нулира. Вход RESET нулира натрупаната стойност, без да влияе на изходите.

РЕЖИМ 2

В този режим има две задания за брой импулси SP1-междинно задание определящо работата изхода за междинно задание К1 и SP2 -крайно задание определящо работата на изхода за крайно задание К2. При достигане на зададения брой импулси SP1 , изход К1 се включва или се генерира импулс с определена продължителност (виж режим „ПРОГРАМИРАНЕ„). С достигането на крайното задание SP2 изход К2 или сменя своето състояние (от изключено във включено и обратно), или се генерира импулс с определена продължителност, а изход К1(ако е програмиран на състояние) и броячът се нулират. Вход RESET нулира натрупаната стойност и изхода за междинно задание К1, без да влияе на изхода за крайно задание К2.

И при двата режима на работа броячът запомня натрупаната стойност и състоянието на изходите си при отпадане на захранването. При следващо подаване на захранването, уредът възстановява изходите и започва да брои от последната запомнена стойност.