MS8202 – Брояч дозатор

 

При подаване на входен импулс на броячния вход устройството увеличава
натрупаната стойност с единица и проверява за предварително зададен брой
импулси. С достигане на заданието изход К1 сменя своето състояние или генерира
импулс с определена продължителност (виж режим „ПРОГРАМИРАНЕ“). Блокира
се възприемането на входни импулси до сигнал на вход Reset, който нулира
показанията на брояча и променя състоянието на изхода. След отпадане на Reset
стартира ново отброяване.

Описание

 

MS8202_2010-08-10 BG
MS8202_2010-08-10 EN

 

При подаване на входен импулс на броячния вход устройството увеличава
натрупаната стойност с единица и проверява за предварително зададен брой
импулси. С достигане на заданието изход К1 сменя своето състояние или генерира
импулс с определена продължителност (виж режим „ПРОГРАМИРАНЕ“). Блокира
се възприемането на входни импулси до сигнал на вход Reset, който нулира
показанията на брояча и променя състоянието на изхода. След отпадане на Reset
стартира ново отброяване.