MS8205 – Контролер на обороти и честота

 

Моделът MS8205 / MS8255 е предназначен за измерване, индициране и/или регулиране по 3 позиционен закон на честотата на въртене изразена в обороти / минута (rpm). Посредством настройка на системата от параметри може да се използват и други мерни единици според конкретната необходимост (напр. Hz).

Описание

 

MS8205 v3.12_2018-10-05 BG

 

Моделът MS8205 / MS8255 е предназначен за измерване, индициране и/или регулиране по 3 позиционен закон на честотата на въртене изразена в обороти / минута (rpm). Посредством настройка на системата от параметри може да се използват и други мерни единици според конкретната необходимост (напр. Hz).