MS8209 – измерител дължина на платове с броячен вход

 

Микропроцесорният брояч / суматор MS8209 е предназначен за отчитане на линейни метри плат, както и за показване на тяхната моментната скорост на движение спрямо зададен времеви интервал. Стойностите се отчитат в шест цифрен формат. Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката и отчетените данни преди изключване на уреда. За правилното отчитане на линейните метри плат са създадени 16 групи за различни типове плат, като всяка група има отделни настройки, зависещи от разпъването на плата, приплъзването и др.

Описание

 

MS8209_2019-01-08-BG

 

Микропроцесорният брояч / суматор MS8209 е предназначен за отчитане на линейни метри плат, както и за показване на тяхната моментната скорост на движение спрямо зададен времеви интервал. Стойностите се отчитат в шест цифрен формат. Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката и отчетените данни преди изключване на уреда. За правилното отчитане на линейните метри плат са създадени 16 групи за различни типове плат, като всяка група има отделни настройки, зависещи от разпъването на плата, приплъзването и др.