MS8206 – изчислява време за преминаване на продукт

 

Уредът е предназначен да изчислява времето за преминаване на зададено разстояние, като се използва импулсен вход. Задава се разстоянието, съответстващо на един импулс. Аналоговият изход препредава изчисленото време.

Примерно приложение – за определяне времето за изпичане на хляб в тунелни лентови пещи

Описание

 

 MS8206 v3.1_2010-08-10 BG

 

Уредът е предназначен да изчислява времето за преминаване на зададено разстояние, като се използва импулсен вход. Задава се разстоянието, съответстващо на един импулс. Аналоговият изход препредава изчисленото време.

Примерно приложение – за определяне времето за изпичане на хляб в тунелни лентови пещи