MS8333 – двуканален таймер

 

  • Свободно програмируеми формати на времето
  • Задаване времето на изчакване (време на нулата)
  • Възможност за взаимовръзка между таймерите
  • Възможност за рестартиране

MS8333, предлаган от МИКРОСИСТ, е организиран като два таймерни блока, работещи независимо или с взаимовръзка между тях. Двата таймера могат да работят в режим 9.99 секунди, 99.9 секунди, 999 секунди или 999 минути. Всеки таймер може да се стартира от външен вход или от другия таймер. Предвидени са два независими входа RESET за всеки един от таймерите.

Описание

 

MS8333_2014-01-24 BG

 

MS8333, предлаган от МИКРОСИСТ, е организиран като два таймерни блока, работещи независимо или с взаимовръзка между тях. Двата таймера могат да работят в режим 9.99 секунди, 99.9 секунди, 999 секунди или 999 минути. Всеки таймер може да се стартира от външен вход или от другия таймер. Предвидени са два независими входа RESET за всеки един от таймерите.