MS8214 – брояч дозатор на продукт

 

След постъпването на активно ниво на вход РАЗРЕШЕНИЕ, се отброяват предварително зададения брой входни импулси, като през това време са активни изходите БРОЕНЕ (аналогов и релеен). С достигането на заданието те се изключват, а се включва изход КРАЙ БРОЕНЕ за определено време. Броячът се нулира. Отпадането на активното ниво на вход РАЗРЕШЕНИЕ прекъсва процеса – нулират се изходите и натрупаната стойност.

Примерно приложение:

MS8214 може да се използва самостоятелно или в компект с PLC за шнеково дозиране .  Изход K1 указва режим дозиране, аналоговия изход е активен по време на дозиране и  задава скоростта на въртене към DC мотор или честотно управление за AC мотор. Изход K2 може да се използва за спирачка за бърз стоп.

Описание

 

MS8214 v3.1_2010-08-10 BG

След постъпването на активно ниво на вход РАЗРЕШЕНИЕ, се отброяват предварително зададения брой входни импулси, като през това време са активни изходите БРОЕНЕ (аналогов и релеен). С достигането на заданието те се изключват, а се включва изход КРАЙ БРОЕНЕ за определено време. Броячът се нулира. Отпадането на активното ниво на вход РАЗРЕШЕНИЕ прекъсва процеса – нулират се изходите и натрупаната стойност

При отпадане на захранването достигнатата стойност не се запомня, т.е. след подаването на захранване, се изчаква активен фронт на вход РАЗРЕШЕНИЕ и се започва отброяване от 0.

Осигурена е светодиодна индикация на състоянието на изходите К1, К2 и на вход РАЗРЕШЕНИЕ (червения светодиод ALL).