MS8326 – двуканален таймер

 

  • Свободно програмируеми формати на времето
  • Задаване времето на изчакване (време на нулата)
  • Възможност за взаимовръзка между таймерите
  • Възможност за рестартиране

Уредът MS8326 предлаган от МИКРОСИСТ е организиран като два таймерни блока, работещи независимо или с взаимовръзка помежду си. Двата таймера могат да работят в режимите: 999 min; 999 s; 999 s.10-1 ;999 s.10-2. Всеки таймер отброява две времена – време tLo ,и време tHi, като с всяко от тях потребителят свободно асоциира определена група изходи. Когато даден изход е свързан с двата таймерни модула, е валидна логика “ИЛИ”. Таймерите могат да бъдат стартирани от външен вход, от бутон на клавиатурата или от другия таймер. Предвидено е запомняне на текущото състояние при отпадане на захранването и възможност за автоматично или не продължаване на изпълнението. Изведени са независими входове RESET за всеки таймер, както и общ за двата модула RESET от клавиатурата.

Описание

 

MS8326_2014-01-24 BG
MS8326_2014-01-24_EN

 

Уредът MS8326 предлаган от МИКРОСИСТ е организиран като два таймерни блока, работещи независимо или с взаимовръзка помежду си. Двата таймера могат да работят в режимите: 999 min; 999 s; 999 s.10-1 ;999 s.10-2. Всеки таймер отброява две времена – време tLo ,и време tHi, като с всяко от тях потребителят свободно асоциира определена група изходи. Когато даден изход е свързан с двата таймерни модула, е валидна логика “ИЛИ”. Таймерите могат да бъдат стартирани от външен вход, от бутон на клавиатурата или от другия таймер. Предвидено е запомняне на текущото състояние при отпадане на захранването и възможност за автоматично или не продължаване на изпълнението. Изведени са независими входове RESET за всеки таймер, както и общ за двата модула RESET от клавиатурата.