MS8132D – Контролер за хладилни камери с MODBUS RTU комуникация

 

  • Управление на компресор, вентилатор и размразяване
  • Комуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол
  • В комплект с 2 NTC сензора
  • Малки габарити 
  • Опростено обслужване

Описание

 

MS 8132 DIN_RAIL_2015-05-05 BG
MS 8132 DIN_RAIL_2015-05-05 EN

 

Микропроцесорният контролер MS8132 на МИКРОСИСТ е предназначен за управление на хладилни инсталации. Регулаторът може да работи в два режима – охлаждане и разскрежаване. MS8132 има два аналогови входа за следене на температурата на хладилната камера и температурата на изпарителя, както и един многофункционален цифров вход (аларма, отворена врата и др.). Трите дискретни изхода на контролера управляват компресор, вентилатор и размразяване с електрически нагревател или “hot gas”. Потребителят лесно може да настрои уреда за работа в избрания от него режим. Контролерът има енергонезависима памет, която съхранява всички данни от настройките при отпадане на захранващото напрежение. 

Предлага се в комплект с два NTC сензора – един за контрол на темпертурата на камерата и  един предназначен за монтаж в изпарителя, контролиращ размразяването и вентилатора. Конфигурира се посредством параметри, които се  програмират с бутоните на лицевия панел. Комуникaция по RS485 MODBUS.