MS8119 – Двуканален фазов контролер

 

  • Фазово регулиране на два независими канала
  • Вградена логика за следене състоянието на входовете
  • Енергонезависима памет
  • Малки размери и тегло (max 300g)

Описание

Моделът MS8119 е предназначен за фазово регулиране на два независими канала. Вградената логика следи състоянието на входовете РАЗРЕШЕНИЕ и изработва СТОП сигнали с програмируема продължителност. Всички параметри, както и текущото състояние на двата канала, се съхраняват в енергонезависима памет.