MS8208 – разходомер с аналогов и броячен вход с възможност за коренуване

  • Отчитане на моментен разход и натрупано количество
  • Функция коренуване при изчисляване на дебита
  • Два брояча на натрупаното количество – работен и тотален
  • Висока точност на измерване – 0.005 %
  • Препредаващ изолиран аналогов изход с точност – 0.01 %
  • Комуникаия RS485 MODBUS RTU – независимо изолиран
  • Релеен алармен изход по моментен разход
  • Енергонезависима памет

MS8208 е вторичен прибор за измерване на разход. Уреда може да се конфигурира за работа с трансмитер с аналогов изход или със сензор с импулсен изход. Основните входни величини са моментен разход, потребителски брояч с директно нулиране от външен бутон и тотален брояч с нулиране от меню с парола. Ако входния сигнал е аналогов, програмно е възможно той да се коренува. Според конфигурацията е възможен аналогов изход, пропорционален на моментния разход, както и импулсен препредаващ изход. Предвиден е и дискретен алармен изход.

Описание

 

MS8208 v2_2 r2013-10-14-BG

MS8208 е вторичен прибор за измерване на разход. Уреда може да се конфигурира за работа с трансмитер с аналогов изход или със сензор с импулсен изход. Основните входни величини са моментен разход, потребителски брояч с директно нулиране от външен бутон и тотален брояч с нулиране от меню с парола. Ако входния сигнал е аналогов, програмно е възможно той да се коренува. Според конфигурацията е възможен аналогов изход, пропорционален на моментния разход, както и импулсен препредаващ изход. Предвиден е и дискретен алармен изход.