Тегловно дозиране

MS8368 е предназначен за индикация и контролна дозиране и смесване на различни продукти по тегловен метод. Има възможност за избор до 9 продукта за смесване и до 99 рецепти (формули). Входният сигнал се формира от тензометричнен сензор, който е захранен от уреда.

 • Автоматичен и ръчен режим на работа

 • Възможност за избор на 9 продукта (от 9 силоза) за смесване и 99 рецепти (формули) с потребителски избор на наименованието им

 • Адаптивен критерий за автоматична тара и автоматична корекция на опашката

 • Критерий за устойчивост – минимално допустима доза от силоз, по време на дозиране и изсипване

 • Задаване на максимално допустимо тегло (за рецептата) и минимално допустимо тегло (за силоз)

 • Шест цифрен формат на дисплея. Възможност за наблюдаване на оставащ материал за дозиране от силоз или процент изпълнение в автоматичен режим.

 • Възможност за задаване на процент изпълнение от рецепта и брой повторения на рецепта в автоматичен режим

 • Изолиран сериен интерфейс RS485 – MODBUS RTU

 • Архивиране процеса на дозиране в енергонезависима памет

Дозиране на вода

MS 8369 е дозатор на количество вода (течност) с определена температура. Контролерът измерва температурата и разхода на водата, като регулира дозирането на топла и студена вода.

 • Автоматичен и ръчен режим на работа

 • 100 програми с предварително зададени количества и температури

 • Програмируеми параметри за автоматична адаптация, темпериране и др.

 • Офсет по количество – възможност за компенсиране на остатъчното количество в тръбопровода

 • Режим на дозиране с байпасиране и без байпасиране

 • Едновременно наблюдение на: количеството течност, измерената вътрешната или външната температура, както и зададената температура (номер на програма)

 • Изолиран сериен интерфейс RS485 – MODBUS RTU

 • Универсално захранване 90 250 V

 • Архивиране процеса на дозиране в енергонезависима памет

 • Втори сензор за температура (опция)

Табла със сензорен панел и интернет връзка