MS9044 – сензор трансмитер за температура

  • Висока точност на измерване
  • Възможност за потребителска настройка с два бутона
  • Локална индикация с двупроводен LED индикатор ( опция )
  • Два вида корпуси – за монтаж в глава и  за монтаж на DIN шина

Описание

 

MS9044 v2 r2015-10-26 BG

Сензор – трансмитерът MS9044 е микропроцесорно устройство, което измерва и линеаризира входния сигнал от температурния сензор. Получената след линеаризацията стойност се предава като аналогов токов сигнал по двупроводна линия. Уредът поддържа следните функции: настройване на изходния сигнал; калибровка на входа; параметри за филтриране на входния сигнал.

Всички необходими настройки са направени от производителя.