MS9034 – USB/UART програмируем трансмитер с универсален вход

 

  • Универсален вход с вградена линеризация за 11 термосъпротивления и 10 термодвойки, както и 3 потребителски настройваеми сензори
  • Четири-, три- или двупроводна схема за свързване на термосъпротивлението
  • Автоматична температурна корекция на студения край на всички термодвойки
  • Галванично изолиране на входния от изходния сигнал

Описание

 

MS9024 & MS9034 r2018-05-11 BG
MS9024 & MS9034 r2018-05-11 EN

MS9024 и MS9034 са трансмитери за температура с универсален вход, за най-често срещаните термосъпротивления и термодвойки. В трансмитерите е заложена стандартна линеаризация с полиноми до девета степен за 11 термосъпротивления, 10 термодвойки, както и на три нестандартни вида сензори с полином до трета степен . Свързването на резисторните сензори може да се конфигурира за четири- , три- или двупроводна схема.

Изходният сигнал се предава по RS485 интерфейс с MODBUS RTU SLAVE протокол за МS9024 или двупроводна токова линия 4÷20 mA за МS9034. Трансмитерите са подходящи за монтиране на Din Rail шина.