MS8104AC – Контролер за управление на термопомпа въздух-вода

 

 • Управление на инверторна термопомпа
 • Независими задания Зима/Лято/бойлер
 • Режим бързо загряване бойлер
 • Аларма за дефект в сензор
 • 5 изхода – 3 управляващи инвертора и два за избор на режим
 • Изход за избор на режим Зима/Лято 
 • Изход за превключване режим Климатизация/Бойлер
 • Аналогов препредаващ изход

 

Описание

 

MS8104AC v1.2 r2018-12-06 BG

 

MS8104AC е специализиран контролер за управление на инверторна термопомпа въздух/вода. Мощността на помпата се управлява на 8 степени от три изхода на контролера, които формират двоични комбинации.

Контролера разполага с :

 1. един аналогов вход за температурен сензор, който измерва температурата на топлата страна на изхода от термопомпата.
 2. пет дискретни изхода – от които четири управляващи термопомпата ( три за задаване на мощността и един за избор на режима – ЗИМА/загряване и ЛЯТО/охлаждане ) и един за избор на контур бойлер / радиатори .
 3. един дискретен вход за избор на режим подгряване бойлер или контур климатизация.

Смяната на контура за подгряване на бойлер и заданието на температурата в него може да се изпълни еднократно при всеки активен фронт на дискретния вход или постоянно , когато не се използват радиатори.

MS8104AC следи и за дефект в сензора за температура. При измерване на температура под долна и над горна предварително зададени алармени граници на дисплея се редуват измерената стойност и надпис All. Изходите за управление се изключват.