LT Con – контролер за ниво и температура

 

  • Три режима на работа – термоконролер, термо и нивоконтролер, нивоконтролер
  • Програмируем от потребителя режим на работа  – пълнене/празнене
  • Вградена самонастройка на чувствителността, в зависимост от проводимостта на течността
  • Времезакъснение на включване
  • Опция за аварийно изключване на нагревателя при липса на течност

 

 

Описание

 

Lt_CON_v2_2022-11-25_BG
Lt_CON_uni_v2_2019-05-30_BG

 

Устройството LT-CON на МИКРОСИСТ служи за управление на пълнене/изпразване на вода, водни разствори или други електропроводими течности. То има два входа за сонди ‘ГОРНО НИВО’- Hi и ‘ДОЛНО НИВО’- Lo. Произвежда се в два варианта – с още два входа за сонди – ‘ГОРНА АЛАРМА’- AHi, ‘ДОЛНА АЛАРМА’- ALo или с вход за температурен датчик Pt100. За двупозиционно управление на пълненето (изпразването) на съда се използва изход К1, а К2 е аларма по ниво или  нагревател за уредите с вход Pt100. Като терморегулатор може да реализира позиционен или пропорционален закон на регулиране на температурата (избира се програмно). Тогава К2 се управлява съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ). Наличието на 4 сонди за ниво, както и възможността за инвертиране на изходите позволява множество различни варианти  за контрол на 1 или 2 съда с хистерезис по ниво и/или по време.

LT-CON е адаптивен ниворегулатор с вградена самонастройка на чувстителността, в зависимост от проводимостта на течността, програмируем от потребителя режим на работа – пълнене/празнене, времезакъснение на включване и др. Има опция за аварийно изключване на нагревателя при липса на течност.

Контролерът LTCON е изключително подходящ за управление на парогенератори, дестилатори и др.