DL 3.02 – Софтуер за архив на процеси – до 1024 величини