MS9046 – трансмитер за тегло

 

  • Галванично изолирани вход / изход
  • Изходен сигнал 4 ÷ 20mA
  • Точност на преобразуване 0.05%
  • Степен на защита: IP65
  • Тегло – max 200g.

Описание

Тегловният трансмитер MS9046 на МИКРОСИСТ е предназначен за преобразуване на сигнала, получен от тензометрични тегловни сензора (до 4 броя) в унифициран токов сигнал 4 ÷ 20 mA