MS9014 D – Трансмитер за температура

 

  • Висока точност на измерване
  • Възможност за потребителска настройка с два бутона
  • Два вида корпуси – за монтаж в глава и  за монтаж на DIN шина

Описание

 

MS9014 v2.2_2019-11-14-BG
MS9014 v2.2_2019-11-15-EN

 

Трансмитери от серията MS9014, предлагани от МИКРОСИСТ, са предназначени за дистанционен контрол на температурни процеси. MS9014 е микропроцесорно устройство, което измерва и линеаризира входния сигнал от сензора, за който е предназначено. Получената след линеаризацията стойност се предава като аналогов токов сигнал по двупроводна линия или  напреженов сигнал по трипроводна линия към регулиращи и показващи прибори. Измервателния обхват се избира в (° С) от потребителя в границите на температурния обхват на съответния сензор посочен в техническото описание на продукта.Всички настройки са направени от производителя.

Трансмитерите може да бъдат монтирани в защитната глава на температурния сензор или в корпус за монтаж на DIN шина.

Всички необходими настройки са направени от производителя.