MS8377 – Контролер за управление на съд за бира

Описание

 

MS8377_r2018-03-30 BG

 

MS8377 е предназначен за управление на инсталация за производство на домашна бира. Контролера има два режима на работа „ВАРЕНЕ“ и „ФЕРМЕНТАЦИЯ“. Посредством LCD Touch Screen дисплей потребителя има възможност лесно да избере режима на работа и съответна рецепта/програма както и възможности да въвежда нови рецепти или да променя параметри на контролера за постигане на по-високо качество на крайният продукт. След стартиране на избраната програма/рецепта контролера изпълнява автоматично съответен алгоритъм съответстващ на етапите от пивоварния процес достигане на зададената температура за определено време чрез управление на нагревател, помпа и клапан. При необходимост от манипулации – добавяне, премахване на съставки или филтриране в процеса на приготвяне на пиво, програмата направлява потребителя като извежда съобщение на дисплея със звуков сигнал , изисква потвърждение за изпълнение на манипулацията след което, продължава по алгоритъма.