MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 

  • Галванично разделени вход/изход
  • Два възможни обхвата на захранващо напрежение на изхода 8,5 ÷ 33V DC и 33 ÷ 60V DC
  • Номинален обхват на входното напрежение 50 ÷ 110V AC; 50 ÷ 240V AC; 0 ÷ 110V AC; 0 ÷ 240V AC…
  • Изход 4 ÷ 20mA DC двупроводна линия
  • Малки размери (18x90x53mm) и тегло (max 50g)
  • Основна грешка – 0,15% от обхвата

Описание

 

MS3003 U AC-DC _2019-01-22_BG
MS3003 U AC-DC _2019-01-22_EN

 

Преобразувателят MS3003 на МИКРОСИСТ е галванично изолиран преобразувател на ефективната стойност на променливо напрежение с промишлена честота (или по-висока по заявка) в постоянен ток 4 ÷ 20mA по двупроводна схема на включване.

MS3003 намира широко приложение при събиране на информация за натоварване на агрегатите в разпределените измерителни и управляващи системи.