MS2022 – Цифров термометър

 

  • Потребителски настройваем обхват и формат на дисплея
  • Подходящ за калибриране от лаборатории за калибриране
  • Вградена система параметри
  • Дълъг живот на батериите
  • Лесна употреба

Описание

Цифровият термометър MS2022 на МИКРОСИСТ е автономно устройство за измерване и индикация на температура. Посредством вградената система от параметри се постига максимален живот на батериите и адаптиране към конкретното приложение. Всички функции са достъпни посредством три бутона, разположени под лицевия панел.