CrystalCalHP Система за калибриране

 

Тази преносима система за калибриране на сензори и трансмитери е от 7 до 10 пъти по-бърза от deadweight tester. Тя позволява да се извърши калибриране с 10 точки нагоре и надолу за по-малко от 3 минути, включително отпечатване на сертификат за калибриране.

• Система за калибриране на манометри, рекордери и трансмитери
• от 7 до 10 пъти по-бързо от deadweight tester
• Намаля възможността от грешки в записи и изчисления
• Грешка от 0.1% от измерваната стойност в обхвати до 1000 bar когато за еталон се използва XP2i или 0.05% грешка от измерването за обхвати до 300 bar когато еталона е от 30 Series
• Лесен за използване и инсталиране
• Включва калъф, устойчив на атмосферни влияния, който може да се използва за транспортиране

Описание

CrystalCalHP – Web Site EN
CrystalCalHP – Manual  EN

Тази преносима система за калибриране на сензори и трансмитери е от 7 до 10 пъти по-бърза от deadweight tester. Тя позволява да се извърши калибриране с 10 точки нагоре и надолу за по-малко от 3 минути, включително отпечатване на сертификат за калибриране.