• MS3013 – Двуканален контролер с MODBUS RTU комуникация за управление на стъпкови мотори

  • Pack11a – Контролер за пакетиращи машини

  • Pack13aCon – Контролер за пакетиращи машини

  • Pack16Con – Контролер за пакетиращи машини