Сензори и сонди

 • _S150CD – pH електрод

 • _S272CD – индустриален pH електрод

 • _S450CD – pH електрод

 • _S651CD – индустриален pH електрод

 • CS675HTTC – индустриален сензор за проводимост

 • DO6440 – сензор за разтворен кислород

 • MS9015 – капацитивни нивосонди

 • MS9035 – сонда за влажност на въздух

 • MS9044 – сензор трансмитер за температура

 • MS9045 / MS9055 – сонди за влажност на въздух

 • S272CD-ORP- индустриален електрод

 • S651CD-ORP индустриален електрод

 • TCS3020 – безконтактен електрод за проводимост

 • WS01 – сензори за тегло

 • Компенсационни кабели

 • Сонди за ниво – кондуктометрични

 • Сонди за Температура

 • Сонди за Температура – специализирани

 • MS9044 – сензор трансмитер за температура

 • Компенсационни кабели

 • Сонди за Температура

 • Сонди за Температура – специализирани

 • MS9015 – капацитивни нивосонди

 • Сонди за ниво – кондуктометрични

 • MS9035 – сонда за влажност на въздух

 • MS9045 / MS9055 – сонди за влажност на въздух

 • _S150CD – pH електрод

 • _S272CD – индустриален pH електрод

 • _S450CD – pH електрод

 • _S651CD – индустриален pH електрод

 • CS675HTTC – индустриален сензор за проводимост

 • DO6440 – сензор за разтворен кислород

 • S272CD-ORP- индустриален електрод

 • S651CD-ORP индустриален електрод

 • TCS3020 – безконтактен електрод за проводимост

 • WS01 – сензори за тегло