about-1

Цели на фирмата

Основна цел на МИКРОСИСТ е постигане висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти и непрекъснато развитие и усъвършенстване на всички произвеждани от нас продукти. Стремим се да извършваме качествено всяка наша дейност. Гаранции за постигане на високо качество на продуктите и извършваните дейности са квалификацията и професионализмът, високо чувство на отговорност, спазване на поетите ангажименти. Разчитаме на натрупания опит и утвърдените традиции, но сме отговорни и за прилагане на новостите в оборудването, технологиите и маркетинга.

МИКРОСИСТ е основана през 1989г. В началото фирмата е ориентирана основно към производство на лабораторна техника и системи за анализ. През 1993г. разширява дейността си в областта на индустриалната техника и инженеринг. В настоящия момент МИКРОСИСТ предлага голямо разнообразие от технически средства за автоматизация на технологични процеси.

МИКРОСИСТ разполага със собствени бази – търговска и производствена, намиращи се на територията на гр. Пловдив, оборудвани с прецизна контролно-измервателна, тестова, компютърна и офис техника, машини и инструментална екипировка за осигуряване на производствената и търговска дейност на фирмата.

МИКРОСИСТ има внедрена и сертифицирана система за управление на качестовото EN ISO 9001:2015.

Доставчици на МИКРОСИСТ са световноизвестни компании от Европа и Америка, както и български фирми, повечето от които сертифицирани по ISO, а техните продукти притежават сертификати за качество.

Клиенти на МИКРОСИСТ са водещи фирми от химическата, фармацевтичната, машиностроителната, рудодобивната, металургичната, дървопреработвателната, военната промишлености, както и фирми от хранително-вкусовата промишленост – консервни, млеко- и месопреработвателни, винпроми, пивоварни, хлебопроизводителни и др.

МИКРОСИСТ е добре позната на пазара за индустриална техника. Редовно участва на панаири и специализирани изложби, на които е отличавана с медали.

Контролно измервателна техника

Акредитирана лаборатория

Политика по качеството

Професионално израстване и развитие

Партньори

6148
6151
7348