АРХИВ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ

Архив на технологични величини при производството и съхранение на храни и лекарства.

  • MODBUS RTU комуникация
  • Zig Bee безжична свързаност
  • GSM алармени известявания
  • Мрежова структура – до 1024 контролни точки
  • Специализиран софтуер