Система за pH неутрализация

Пречиствателната станция се състои от два технологични контура :

 • основен реактор за неутрализация с помпа и вентили за циркулация или изхвърляне на отпадните води ;
 • съд за натриева основа (NaOH) с дозираща помпа, спирателен вентил и нагревател за подържане на необходимата температура на реагента

Системата за управление на процеса се състои от контролно табло и контролно измервателна и регулираща техника, включваща:

 • контролно измервателна апаратура – сензори, сонди, трансмитери и контролери и програмируем логически контролер;

 • изпълнителни механизмипомпи, вентили и нагревател за (NaOH)

Етапи на неутрализация

Процеса на неутрализация се извършва на няколко етапа – хомогенизиране за време, неутрализация по pH, утаяване за време и източване. Старта на процеса на неутрализация в автоматичен режим е възможен от три условия – по зададено време от денонощието от активиран астрономически часовник в PLC, по зададено високо ниво на основния съд за автоматичен старт или  с бутон START Process на лицевия панел на таблото. 

Измерване

 • pH електрод
 • pH трансмитер
 • ºC корекция на pH
 • Температура в реактор
 • Температура на NaOH
 • Нивосонда в съд NaOH
 • Капацитивна нивосонда

Контролери

Контролери:

 • PLC
 • pH контролер
 • Ниво в реактор
 • Ниво в съд NaOH
 • Температура в реактор
 • Температура на NaOH

Аларми и защити

 • Ниско ниво NaOH
 • Ниско ниво реактор
 • Висока температура реактор
 • Ниска температура в съд NaOH
 • Моторни защити
 • Термични защити

Превключвател AUTO- MAN в положение AUTO

Старта на процеса на неутрализация в автоматичен режим е възможен от три условия:

 • по зададено време от денонощието от активиран астрономически часовник в PLC

 • по зададено високо ниво за автоматичен старт на основния съд

 • с бутон START Process на лицевия панел на таблото

В ръчен режим оператора може да включва или изключва помпите P1 и P2 независимо една от друга, както и състояние на вентилите V1 / рециркулация / и V2 /източване/ чрез трипозиционен превключвател.

И в двата режима действието на системата се блокира от редица алармени условия, които се индицират от светодиодите на STOP бутоните, като в автоматичен режим има и звукова сигнализация.

Звуковата аларма може да се изключи за определен период от време до отстраняване на повредата. След този период, ако има алармена ситуация, звуковата аларма се включва отново. Звуковата аларма не дайства в ръчен режим, защото се предполага, че светлинната е достатъчна в присъствието на оператор.